Polskie Towarzystwo Informatyczne

ODDZIAŁ ŁOMŻYŃSKI

Kontakt

Zarząd

 

Waldemar Grądzki – prezes
Adam Chojnowski- wiceprezes
Radosław Cichocki – wiceprezes
Krzysztof Cwalina – wiceprezes
Mariusz Buczyński – skarbnik
Andrzej Bałazy
Andrzej Samborski

 

Komisja rewizyjna

Mariusz Winiarczyk – przewodniczący
Adam Konichał
Adam Moc

 

Sąd koleżeński

Cezary Nerkowski- przewodniczący
Roman Głębocki
Marcin Burzyński


Adres:

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych
w Łomży
18-402 Łomża, ul. Studencka 19

Tel. +48 697 183 013

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa 67 1090 1056 0000 0001 1121 2249