Polskie Towarzystwo Informatyczne

ODDZIAŁ ŁOMŻYŃSKI

Zarząd Oddziału

Zarząd

 

Waldemar Grądzki – prezes
Adam Chojnowski- wiceprezes
Radosław Cichocki – wiceprezes
Krzysztof Cwalina – wiceprezes
Mariusz Buczyński – skarbnik
Andrzej Bałazy
Andrzej Samborski